• Početak
  • Такмичење
  • Правилник и услови Такмичења

Правилник и услови

УСЛОВИ ТАКМИЧЕЊА

1. Такмичење ће бити одржано у Београду од 21. марта до 30. марта 2018. године.

Све етапе Такмичења отворене су за јавност.

2. Све композиције из такмичарског програма морају бити припремљене у целости.

3. Такмичари треба да се јаве у Секретаријат Такмичења 21. марта 2018. године, најкасније до 17 часова. 

4. Такмичари наступају према редоследу који је одређен жребом. Жребање ће се одржати пре отварања Такмичења, у присуству такмичара и чланова жирија. Редослед наступа кандидата остаје исти током прве и друге етапе. Редослед наступа у финалу може бити промењен у зависности од програма.

5. Такмичари који у тренутку када су најављени нису спремни да наступе биће дисквалификовани.

6. Сва извођачка права као и права снимања припадају МТМО и није могућа никаква новчана надокнада такмичарима по основу извођења, снимања и емитовања наступа.

7. Сви такмичари обавезни су да буду доступни представницима медија током трајања Такмичења.

8. Одбор Такмичења је овлашћен да откаже Такмичење уколико се пријави мање од 6 такмичара.

9. Сви добитници награда у обавези су да лично приме награде. У супротном награде ће бити враћене у наградни фонд осим у случају болести, доказане приложеном лекарском документацијом.

10. Сви учесници морају да присуствују објављивању резултата на крају сваке етапе.

11. Такмичење ће сносити трошкове пуног пансиона за све такмичаре почев од друге етапе па до краја њиховог активног учешћа у Такмичењу.


УСЛОВИ ПРИЈАВЉИВАЊА

1. Такмичење је отворено за гитаристе свих националности који немају више од 35 година на дан 21. марта 2018. године.

2. Такмичари треба да поднесу следећа документа:

а) попуњену пријаву или on-line регистрацију

б) сажету биографију или Curriculum Vitae

в) копије докумената којима доказују своје музичко образовање и копије освојених награда/диплома

г) препоруке садашњих или бивших професора (оригинал)

д) једну новију фотографију величине разгледнице (9X13) која ће бити репродукована у програмској књижици Такмичења. Фотографија се може послати електронском поштом (300 или више dpi)

Наведена документа под редним бројем 2 треба послати до 31. децембра 2017. године на следећу адресу:

Међународно такмичење Музичке омладине

11000 Београд

Теразије 26/II

Србија

3. Кандидати ће најкасније до 1. фебруара 2018. године бити обавештени да ли су њихове пријаве прихваћене или одбијене. Кандидати чије су пријаве прихваћене, а нису у могућности да се одазову позиву, морају о томе одмах обавестити Секретаријат Такмичења.

4. Кандидати који учествују на Такмичењу морају најкасније до 15. фебруара 2018. године да уплате котизацију у износу од €100 у динарској противвредности по званичном средњем курсу НБС на дан уплате. Таксе падају на терет уплатиоца.

Credit Agricole A.D.

330000000400223059

PIB 100050984

MUZIČKA OMLADINA BEOGRADA

TERAZIJE 26

BEOGRAD

Republika Srbija

Уплаћена котизација се не враћа ни под којим условима.

5. Кандидати су у обавези да пре отварања Такмичења покажу документа којима се идентификују.


ИЗВОДИ ИЗ ПРАВИЛНИКА О РАДУ ЖИРИЈА

* Жири одлучује о преласку такмичара у другу и трећу етапу као и о додели награда.

* Одлуке жирија су коначне и не могу се доводити у питање, не могу се поново разматрати нити се може уложити жалба.

* Чланови жирија не смеју да комуницирају са такмичарима који активно учествују на Такмичењу.

* У другу етапу прелази највише 16 такмичара који у првој етапи остваре највећи број бодова.

* У трећу етапу прелази највише 6 такмичара који у другој етапи остваре највећи број бодова.

* Имена такмичара примљених у другу и трећу етапу биће објављена следећег дана по завршетку претходне етапе. Имена ће бити наведена према такмичарским бројевима. Број бодова неће бити јавно објављен.

* Три најбоље пласирана кандидата у трећој етапи добиће прву, другу и трећу награду према освојеном броју бодова као и дипломе које потврђују тај статус.

Остали финалисти добиће дипломе за учешће у финалу.

* Награде су недељиве.

* Жири може одлучити да не додели једну или више награда.