48. МТМО - ГИТАРА
48th IJMC - GUITAR

ГЛАВНЕ НАГРАДЕ / MAIN PRIZES

I награда / I prize
Није додељена / NOT AWARDED

II награда / II prize
Санел Реџић, Босна и Херцеговина / Немачка

III награда / III prize
Вук Драгичевић, Србија

Дипломе за учешће у финалу добили су / DIPLOMAS FOR PARTICIPATION IN THE FINALS go to
Павле Филиповић, Србија
Никола Коровљев, Србија

СПЕЦИЈАЛНЕ НАГРАДЕ
SPECIAL PRIZES


Специјална награда Деуштва за промоцију музике и културе - IMK Vienna
- концерт уз пратњу Симфонијског оркестра Карлови Вари у престижној Сметана дворани у Прагу у октобру 2018. године, додељена је Санелу Реџићу (Босна и Херцеговина / Немачка), као најбоље пласираном такмичару 48. Међународног такмичења Музичке омладине Београд.
Special prize by Society for the promotion of music and culture – IMK Vienna – concert with Karlovy Vary Symphony Orchestra in prestigious Smetana Hall in Prague (Czech Republic) in October 2018, is awarded to the best placed candidate on the 48th IJMC, Sanel Redžić (Bosnia and Herzegovina / Germany).

Специјалну награду најбоље пласираном такмичару из Србије, гитара ручне израде градитеља гитара Мића Грковића, добио је Вук Драгичевић (Србија).
Special prize, guitar, a handmade instrument by Mr. Mića Grković,
is awarded to the best placed competitior from Serbia, Vuk Dragičević.

Специјална награда Удружења композитора Србије
, намењена такмичару који је најбоље извео задату композицију Ричеркар Калиж композитора Душана Богдановића, додељена је Санелу Реџићу (Босна и Херцеговина / Немачка).
The special prize by Composers’ Association of Serbia for the best performance of the compulsory piece Ricercar Kalij by composer Dušan Bogdanović, is awarded to Sanel Redžić (Bosnia and Herzegovina / Germany).

Савез удружења ликовних уметника и академска сликарка Катарина Алемпијевић доделили су награду, уметнички рад под називом ''Мапа нежности XI'', најбоље пласираном домаћем такмичару, Вуку Драгичевићу (Србија).
The special prize by The Union of Artistic Association and academic painter Katarina Alempijević
a painting, named "Map of Tenderness XI" is awarded to the best placed candidate from Serbia, Vuk Dragičević.

Награду публике, концерт у сезони 2018/2019, коју додељује Центар за музику Коларчеве Задужбине
добио је Санел Реџић (Босна и Херцеговина / Немачка).
The Audience’s Prize,
a concert in the season of 2018/2019, given by the Music Department of Kolarac Foundation, is awarded to Sanel Redžić (Bosnia and Herzegovina / Germany).

Специјалну награду ''St Nicolas School'', курс језика по избору,
добио је најбоље пласирани домаћи такмичар, Вук Драгичевић (Србија).
The special prize by The St. Nicolas School,
one course of foreign language, is awarded to the best placed candidate from Serbia, Vuk Dragičević.

 

 

48. Међународно такмичење Музичке омладине Београд
48th International Jeunesses Musicales Competition Belgrade
21.03 - 30.03.2018.

ГИТАРА / GUITAR

НАГРАДЕ / PRIZES

I награда / I prize
НИЈЕ ДОДЕЉЕНА / NOT AWARDED

II награда / II prize
Sanel Redžić, BiH/Germany

III награда / III prize
Vuk Dragičević, Serbia

 

 

САТНИЦА НАСТУПА / SCHEDULE OF PERFORMANCES


29.03.2018.


8. Nikola Korovljev, Serbia   19:30

Пауза / Intermission 20 min.

13. Sanel Redžić, BiH / Germany   20:30

 

САТНИЦА НАСТУПА / SCHEDULE OF PERFORMANCES

28.03.2018.


4. Vuk Dragičević, Serbia   19:30

Пауза / Intermission 20 min.

7. Pavle Filipović, Serbia   20:30

 

 

48. Међународно такмичење Музичке омладине Београд
48th International Jeunesses Musicales Competition Belgrade

21.03.2018 - 30.03.2018.

ГИТАРА - GUITAR

НАГРАДА ЗА ЗАДАТО ДЕЛО
PRIZE FOR COMPULSORY PIECE

Sanel Redzić, BiH / Germany

 

 

РЕЗУЛТАТИ / RESULTS
II етапа / II stage

Примљени / Admitted to the next stage
4. Vuk Dragičević, Serbia
7. Pavle Filipović, Serbia
8. Nikola Korovljev, Serbia
13. Sanel Redžić, BiH / Germany

Нису примљени / Not admitted to next stage
Ivan Hočevar, Serbia

 

 

48. IJMC - GUITAR
48. МТМО - ГИТАРА

Acoustic rehearsals / Акустичке пробе

Sunday / Недеља
25.03.2018.

Ilija M. Kolarac Foundation / Задужбина Илије М. Коларца

No/Бр. Name/Име Time/Време

No. 3 Ivan Hočevar 10:00

No. 4 Vuk Dragičević 10:40
Intermission / Пауза 20 min.
No. 7 Pavle Filipović 11:40

 

48. IJMC - GUITAR
48. МТМО - ГИТАРА

Acoustic rehearsals / Акустичке пробе

Monday / Понедељак
26.03.2018.

Ilija M. Kolarac Foundation / Задужбина Илије М. Коларца

No/Бр. Name/Име Time/Време

No. 8 Nikola Korovljev 09:00

No. 13 Sanel Redžić 09:40

 

САТНИЦА НАСТУПА / SCHEDULE OF PERFORMANCES

26.03.2018.


8. Nikola Korovljev, Serbia   16:00

Пауза / Intermission 10 min.

13. Sanel Redžić, BiH / Germany   16:50

 

САТНИЦА НАСТУПА / SCHEDULE OF PERFORMANCES

25.03.2018.


3. Ivan Hočevar, Serbia   16:00

Пауза / Intermission 10 min.

4. Vuk Dragičević, Serbia   16:50

Пауза / Intermission 10 min.

7. Pavle Filipović, Serbia   17:40

 

РЕЗУЛТАТИ / RESULTS
I етапа / I stage

Примљени / Admitted to the next stage
3. Ivan Hočevar, Serbia
4. Vuk Dragičević, Serbia
7. Pavle Filipović, Serbia
8. Nikola Korovljev, Serbia
13. Sanel Redžić, BiH / Germany

Нису примљени / Not admitted to next stage
6. Dora Cserenyec, Hungary
10. Dušan Prole, Serbia

 

САТНИЦА НАСТУПА / SCHEDULE OF PERFORMANCES

23.03.2018.


8. Nikola Korovljev, Serbia   16:00
10. Dušan Prole, Serbia   16:20

Пауза / Intermission 20 min.

13. Sanel Redžić, BiH   17:00

 

САТНИЦА НАСТУПА / SCHEDULE OF PERFORMANCES
22.03.2018.

3. Ivan Hočevar, Serbia   16:00
4. Vuk Dragičević, Serbia   16:20

Пауза / Intermission 20 min.

6. Dora Cserenyec, Hungary   17:00
7. Pavle Filipović, Serbia   17:20

 

48. IJMC - GUITAR
48. МТМО - ГИТАРА

Acoustic rehearsals / Акустичке пробе

Friday / Петак
23.03.2018.

Ilija M. Kolarac Foundation / Задужбина Илије М. Коларца

 

No/Бр. Name/Име Time/Време

 

No. 8 Nikola Korovljev 09:00

No. 10 Dušan Prole 09:20

No. 13 Sanel Redžić 10:00

 

48. IJMC - GUITAR
48. МТМО - ГИТАРА

Acoustic rehearsals / Акустичке пробе

Thursday / Четвртак
22.03.2018.

Ilija M. Kolarac Foundation / Задужбина Илије М. Коларца

 

No/Бр. Name/Име Time/Време

 

No. 3 Ivan Hočevar 09:00

No. 4 Vuk Dragičević 09:20

Pauza / Intermission 20 min

No. 6 Dora Cserenyec 10:00

No. 7 Pavle Filipović 10:20

 

Распоред догађања на 48. МТМО

Окупљање такмичара и жирија и такмичарски жреб - 21. март у 18 часова

Отварање Такмичења - 21. март у 20 часова - Велика сала Задужбине Илије М. Коларца
Прва етапа - 22, 23. март од 16 часова - Велика сала Задужбине Илије М. Коларца
Мајсторски курс проф. Александер Светеа, 24. март у 12 часова - Галерија Задужбине Илије М. Коларца
Сусрет са уметником - Душан Богдановић, 24. март у 18 часова - Галерија Задужбине Илије М. Коларца
Друга етапа - 25, 26. март у 16 часова - Велика сала Задужбине Илије М. Коларца
27. март - 18 часова - Предавање: Српска промоција књиге професора Рафаела Андиа, 
                                       Галерија Задужбине Илије М. Коларца
Пробе финалиста са оркестром
Финале - 28, 29. март од 19,30 часова - Велика сала Задужбине Илије М. Коларца
Свечана додела награда - 30. март у 20 часова - Велика сала Задужбине Илије М. Коларца

Наступ награђених такмичара 48. МТМО Београд

Вера Огризовић, гитара
Симфонијски оркестар РТС-а
Диригент: Бојан Суђић

Програм:
Душан Богдановић: Тишина (Silence), за гитару и оркестар

Кандидате ће у финалу пратити Симфонијски оркестрар РТС-а под управом диригента Бојана Суђића

 

Schedule of events - 48th IJMC

Gathering of candidates and jury and drawing of lots - March 21st at 6 p.m.
Opening ceremony - March 21st at 8 p.m. - Kolarac Foundation Great Hall
First stage - March 22nd, 23rd at 4 p.m. - Kolarac Foundation Great Hall
Masterclass prof Alexander Swete, March 24th at noon - Kolarac Foundation Great Hall
Meeting the artist - Dušan Bogdanović, March 24th at 6 p.m. - Kolarac Foundation Great Hall
Second stage - March 25th, 26th at 4 p.m. - Kolarac Foundation Great Hall
March 27th at 6 p.m. - Lecture: Serbian promotion of the book by prof Rafael Andia - Kolarac Foundation Great Hall
Rehearsals of the finalists with the Orchestra

Final stage
 - March 28th, 29th at 7,30 p.m. - Kolarac Foundation Great Hall

Prize awarding ceremony
  - March 30th at 8 p.m. - Kolarac Foundation Great HallConcert of the awarded candidates at 48th IJMC

Vera OGrizović, guitar
RTS Symphony Orchestra
Conductor: Bojan SuđićRepertoire:
Dušan Bogdanović: Silence for the guitar and orchestra

In a final stage, candidates perform accompanied by RTS Symphony Orchestra, conductor Bojan Suđić

 

 

48. Meђународно такмичење Музичке омладине – Београд
Задужбина Илије М. Коларца
Среда, 21. март у 20 часова


Програм Свечаног концерта

Поздравна реч проф. др Дубравка Јовичић, члан Управног одбора МТМО Београд

Наступају:

Љубиша Јовановић (Србија) – флаута, селектор и члан жирија 47. Међународног такмичења Музичке омладине Београд

Вера Огризовић (Србија) – гитара, селектор и члан жирија 48. Међународног такмичења Музичке омладине Београд

Александер Свете (Аустрија) – гитара, члан жирија 48. Међународног такмичења Музичке омладине Београд

 

Програм:


Љубиша Јовановић, флаута

К. Дебиси: Сиринкс за соло флауту 


Љубиша Јовановић, флаута и Вера Огризовић, гитара

К. Дебиси: Девојка са ланеном косом за флауту и гитару

Б. Барток: Румунске народне игре за флауту и гитару
Bot tánc / Jocul cu bâtă 
Brâul 
Topogó / Pe loc 
Bucsumí tánc / Buciumeana 
Román polka / Poarga Românească 
Aprózó / Mărunțel 


Пауза


Александер Свете, гитара

И. Албениз: Шпанска свита оп. 47
Granada (Serenata)
Cadiz (Canción)
Sevilla (Sevillanas)

Р. де Визе: Свита де-мол
Prélude
Allemande
Courante
Sarabande
Gavotte
Menuet I & II
Bourrée
Gigue

Х. Турина: Соната оп. 61
Allegro
Andante
Allegro vivo

 

Водитељ програма: Maрија Каран

 

48th International Jeunesses Musicales Competition – Belgrade
Kolarac Foundation Hall
Wednesday, 21st March at 8 p.m.


Opening speech by Prof. Dubravka Jovičić, PhD Member of the Board of the International Jeunesses Musicales Competition Belgrade

Opening ceremony of the 48th IJMC

Gala concert


Soloists:

Ljubiša Jovanović (Serbia) – flute, selector and jury member of the 47th IJMC

Vera Ogrizović (Serbia) – guitar, selector and jury member of the 48th IJMC

Alexander Swete (Austra) – guitar, jury memeber of the 48th IJMC

 

Programme:


Ljubiša Jovanović, flute
C. Debussy: Syrinx for solo flute


Ljubiša Jovanović, flute and Vera Ogrizović, gu
itar
C. Debussy: La fille aux cheveux de lin for flute and guitar
B. Bartók: Romanian Folk Dances for flute and guitar
Bot tánc / Jocul cu bâtă (Stick Dance)
Brâul (Sash Dance)
Topogó / Pe loc (In One Spot)
Bucsumí tánc / Buciumeana (Dance from Bucsum)
Román polka / Poarga Românească (Romanian Polka)
Aprózó / Mărunțel (Fast Dance)

 
Alexander Swete, guitar
I. Álbeniz: Suite Espanola op. 47
Granada (Serenata)
Cadiz (Canción)
Sevilla (Sevillanas)

R. de Visée: Suite d-moll
Prélude
Allemande
Courante
Sarabande
Gavotte
Menuet I & II
Bourrée
Gigue

J. Turina: Sonata op. 61
Allegro
Andante
Allegro vivo

 

Announcer: Marija Karan


Музичка омладина Београда

Музичка омладина Београда
Теразије 26/2
11000 Београд
ПИБ: 100050984
Матични број: 07052561
Е-пошта: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
                Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 

Тел: +381112687380
+381112688860
+381112686380
Факс: +381113610596

Музичка омладина Србије

Музичка омладина Србије
Теразије 26/2
11000 Београд
ПИБ: 100119647
Матични број: 07041349
Е-пошта: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
                Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 

Тел: +381112686090
Факс: +381113610596