• Početak
  • О нама
  • О МО Београда

О нама

Музичка омладина је основана 1954. године, а од 1962. постаје члан Jeunesses Musicales International, светске организације чије се седиште налази у Бриселу. Неки од основних циљева ове организације су подршка и промоција младих музичара, едукација, приближавање свих жанрова музике младима, подстицање музичког и осталог културног стваралаштва младих, подизање културног нивоа средина у којима делује. Музичка омладина Београда доприноси и помаже развој младих кроз музику, без обзира на њихову верску, националну, социјалну, језичку и сваку другу припадност.

Музичка омладина у нашој средини била je од почетка свог рада, а и данас отворена за оне музичке и културне раднике који су имали воље и снаге да несебично и стваралачки допринесу проширивању њене делатности. Пре свега, Музичка омладина заправо и постоји због деце и омладине, да би их трајније спријатељила са музиком, али и са другим уметностима.

Музички педагози и педагози уопште, представљају компоненту од непроцењиве вредности досадашњег, али и будућег развоја Музичке омладине. Оно што је Музичка омладина до сада могла, а надамо се и убудуће, то је да плодовима своје континуиране активности помогне педагозима да остваре своје велико дело – васпитање и образовање младе личности.

Још једну снажну компоненту досадашњег развоја Музичке омладине чине музички уметници. Заједничка црта свих уметника јесте спремност да са ентузијазмом наступају у програмима Музичке омладине и да су убеђени у организационе и акционе способности Музичке омладине. У досадашњем раду Музичка омладина се махом оријентисала на квалитетне и брижљиво одабране уметнике чији извођачки квалитети досежу највише уметничке домете.

Програмске акције Музичке омладине

Музичка омладина је основана ради остваривања програмских акција кроз све фазе свог постојања. Све своје програмске акције Музичка омладина је прилагођавала старосном, сазнајно-образовном нивоу својих чланова, односно оних којима су биле и намењене. Такође, настојало се да континуитет акција буде обезбеђен како би се подстицало природно опредељивање чланства.

Press

Музичка омладина Београда

Теразије 26/2
11000 Београд
ПИБ: 100050984
Матични број: 07052561
Е-пошта: office@muzicka-omladina.org
                info@muzicka-omladina.org 
Тел: +381112687380
+381112688860
+381112686380
Факс: +381113610596

Музичка омладина Србије

Теразије 26/2
11000 Београд
ПИБ: 100119647
Матични број: 07041349
Е-пошта: office@muzicka-omladina.org
                info@muzicka-omladina.org 
Тел: +381112686090
Факс: +381113610596