Вести

Видео

                            

     

     

 

Календар догађаја

Април
 9. у 12 часова
Александар Симић и Серафими
Дом Синдиката

Мај
14. у 12 часова 
The Bestbeat
Дом Синдиката

Јун
21. у 19:30
Калемегдански сутони - свечано отварање

 

Пројекти Музичке омладине

Међународно такмичење Музичке омладине Београд
Међународно такмичење Музичке омладине Београд
Калемегдански сутони
Калемегдански сутони
Циклус концерата ''Поново у Цвијети''
Циклус концерата Поново у Цвијети
Школски концерти и Музичке суботе
Школски концерти и Музичке суботе
Летња духовна академија
Летња духовна академија
Квиз-такмичење
Квиз-такмичење
Пројекат World music
Пројекат World music

Press

Музичка омладина Београда

Теразије 26/2
11000 Београд
ПИБ: 100050984
Матични број: 07052561
Е-пошта: office@muzicka-omladina.org
                info@muzicka-omladina.org 
Тел: +381112687380
+381112688860
+381112686380
Факс: +381113610596

Музичка омладина Србије

Теразије 26/2
11000 Београд
ПИБ: 100119647
Матични број: 07041349
Е-пошта: office@muzicka-omladina.org
                info@muzicka-omladina.org 
Тел: +381112686090
Факс: +381113610596