Dnevnik muzičke omladine – Radio Novi Sad o 46. MTMO

Sagovornici su predsednik žirija, profesor i violinista Dejan Mihailović, direktor MTMO Tatjana Vojnov i kandidati – prva nagrada 46. MTMO Nazar Fedyuk, druga nagrada 46. MTMO Una Stanic i nagrada Kolarčeve zadužbine, najuspešnijem finalisti na osnovu glasova publike Nemanja Belej.

http://media.rtv.rs/sr_ci/dnevnik-muzicke-omladine/19013

Share Button
Share Button

Share Button

Prizes Alpha bank prize Semyon Snitkovski prize Kolarac Foundation prize

Share Button

prva druga

Share Button

COMPULSORY PIECE PRIZE

Share Button